Mht. vaccination i forbindelse med rejser henviser vi til:

Danske Lægers Vaccinations Service

Toldboden 1, 1. sal., dør A

8800 Viborg

tlf . 77  99  77  99

www.sikkerrejse.dk

På hjemmesiden kan du lave on-line booking