HENVISNING TIL SPECIALLÆGE, PSYKOLOG, FYSIOTERAPEAUT, FODTERAPEAUT:

  • HENVISNINGEN SENDES VIA MAIL: (Du behøver således ikke selv at medbringe en henvisning).
  • Henvisningen sendes enten til en bestemt speciallæge eller lægges ud på  “HENVISNINGSHOTELLET” på nettet.
  • Den speciallæge, du vælger, henter selv henvisningen ned fra “Henvisningshotellet”.
  • Hvis du vælger “Henvisningshotellet” kan du frit selv vælge hvilken du ønsker at konsultere.

HUSK: DU SKAL SELV BESTILLE TID

(Når du ringer for at få en tid, skal du oplyse, at der er lagt en henvisning ind på “henvisningshotellet”)

Undtagelse: Øre-næse-halslæge og  øjenlæge: Der kræves ikke nogen henvisning.

SØG: Speciallæge, fysioterapeut, psykolog og fodterapeut.   : www.regionmidtjylland.dk/sundhed/behandling/special.dk

___________________________________________________________________________________________________________

FYSIOTERAPI HENVISNING.

Henvisning til fysioterapi eller genhenvisning kræver at den praktiserende læge tager stilling til om der fortsat er behov for fysioterapeutisk behandling. Derfor er det nødvendig med en tid i klinikken til vurdering.

BEMÆRK – der SKAL ligge en udtalelse fra fysioterapeuten, inden en genhenvisning kan laves. Du bedes selv sørge for at vi får denne tilsendt.

Der er forskellige muligheder for at modtage fysioterapi – ofte er det egenbetaling med tilskud fra Regionerne. Hvis man ikke har økonomi til egenbetalingen kan det være en mulighed at drøfte dette med sin kommune.

I visse tilfælde er man berettiget til vederlagsfri fysioterapi (gratis behandling). Der er særlige regler for hvornår man kan få dette.og voksne.