Er du 70 år eller derover – kontakt altid din rejseforsikring.
7 selvtest spørgsmål før du rejser:
  • Har du været indlagt på hospital inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du gennemgået en operation inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du været på skadestue/tilset af vægtlæge inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Er du indkaldt eller henvist til undersøgelser/behandling eller skrevet op på venteliste?
  • Har ud undladt at opsøge læge, fravalgt behandling, eller har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?
Hvis du kan svare bekræftende på bare ét af disse spørgsmål, så er der behov for at anmode om en forhåndsvurdering for forsikringsdækning.
  • Anmod om en forhåndsvurdering for dækning af eksisterende sygdom, hvis der på nogen måde er tvivl om, hvorvidt forsikringens vilkår opfyldes.
  • Forhåndsvurdering bør foreligge, inden rejsen købes.
  • Forhåndstilsagn for dækning skal foreligge på skrift – brev eller mail – for at være juridisk dækkende.
Godt råd – køb rejseforsikring og afbestillingsforsikring i samme selskab.