GENERELT TILSKUD

Staten giver automatisk tilskud til tilskudsberettiget medicin, det kaldes “generelt tilskud”

Jo mere receptpligtig, tilskudsberettiget medicin man køber på apoteket i løbet af et år, desto mere tilskud får man. Det betyder, at din tilskudsprocent stiger i løbet af året i takt med dine samlede udgifter. Se tabellen nedenfor.

Derudover afhænger tilskudsprocenten af, om du er over eller under 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du igen køber tilskudsberettiget medicin, efter at dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Apoteket trækker automatisk dit tilskud fra på regningen, og alle apoteker i Danmark er tilsluttet det samme system, således at det er ligegyldigt hvilket apotek, du handler på, og det behøver ikke være det samme apotek hver gang.

Du kan til enhver tid på apoteket få oplyst, hvor langt du er i tilskudsåret, altså hvilken procentsats du aktuelt står på, samt hvilken dato du starter forfra igen.

 Oversigt over medicintilskud, gældende fra 1. januar 2024

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra* Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år  
0-1.075 kr. 0% 60%  
1.075-1.805 kr. 50% 60%  
1.805-3.915 kr. 75% 75%  
3.915-21.298kr. 85%  
Over 21.298 kr.  100%
3.795-26.085 kr. 85%
Over 26.085 kr. 100%

* Beløbsgrænserne reguleres én gang hvert år – næste gang 1. januar 2025.

ENKELTTILSKUD

Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges “enkelttilskud” til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud, f.eks. til afføringsmidler i visse tilfælde.

Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den, og hvis lægen vurderer at det er usandsynligt at der kan bevilliges enkeltilskud, koster dette 400 kr, som du selv skal betale.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

FORHØJET TILSKUD

Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges “forhøjet tilskud” til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen, hvilket apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet, hvis bevillingen skal gå igennem. Disse ansøgninger er tidsrøvende at lave og, de kan kun udfærdiges af lægen. Det koster det 400 kr, som du selv skal betale.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

TERMINALTILSKUD

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.

Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten.

Patienten modtager et brev med bevillingen.

Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR – Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis, uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.

Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.

KOMMUNALT TILSKUD

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor (fra regionen/Sundhedsstyrelsen).

Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service.

Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i  kommunen.